کد خبر:11610
پ
۱۳۹۹۰۹۱۷۰۹۵۸۱۹۷۸۷۲۱۷۶۲۶۱۴

۵۰ شرکت متخلف دولتی که به حساب واحد خزانه متصل نشدند؛ از آسکوتک تا مجتمع گاز پارس جنوبی

با توجه به پیشرفت حساب واحد خزانه، تا کنون ۳۰۶ شرکت از ۳۵۶ شرکت دولتی به این حساب متصل شده‌اند اما در این بین ۵۰ شرکت دولتی همچنان به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند که این موضوع تخلف آشکار است.

با توجه به پیشرفت حساب واحد خزانه، تا کنون ۳۰۶ شرکت از ۳۵۶ شرکت دولتی به این حساب متصل شده‌اند اما در این بین ۵۰ شرکت دولتی همچنان به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند که این موضوع تخلف آشکار است.

فدراسیون صنعت نفت ایران