کد خبر:4386
پ
۱۴۰۰۱۲۲۵۱۵۱۱۰۰۳۳۵۲۴۹۸۸۱۸۴

انجام کامل برنامه تعمیراتی نیروگاه ری / احداث نیروگاه جدید بعد از تکمیل پست GIS

مدیرعامل نیروگاه ری از انجام کامل برنامه تعمیراتی این نیروگاه و آمادگی ۱۰۰ درصدی برای تولید حداکثری برق در پیک تابستان ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: برنامه نوسازی و به‌سازی نیروگاه ری با هدف احداث واحدهای جدید راندمان بالا در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل نیروگاه ری از انجام کامل برنامه تعمیراتی این نیروگاه و آمادگی ۱۰۰ درصدی برای تولید حداکثری برق در پیک تابستان ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: برنامه نوسازی و به‌سازی نیروگاه ری با هدف احداث واحدهای جدید راندمان بالا در دستور کار قرار دارد.

فدراسیون صنعت نفت ایران