کد خبر:4384
پ
۱۴۰۰۰۸۰۲۱۵۳۲۳۹۱۰۷۲۳۸۹۲۱۹۴

حفاری افقی برای توسعه برداشت نفت از لایه نفتی پارس‌جنوبی

مدیرعامل شرکت ملی نفت در خصوص توسعه لایه‌ نفتی پارس‌جنوبی با امضای قرارداد با یک شرکت خارجی گفت: برای اولین بار از حفاری‌های افقی با تکنولوژی‌های نوین بین‌المللی و همچنین تزریق آب به‌عنوان یکی از روش‌های ازدیاد برداشت استفاده می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت در خصوص توسعه لایه‌ نفتی پارس‌جنوبی با امضای قرارداد با یک شرکت خارجی گفت: برای اولین بار از حفاری‌های افقی با تکنولوژی‌های نوین بین‌المللی و همچنین تزریق آب به‌عنوان یکی از روش‌های ازدیاد برداشت استفاده می‌شود.

فدراسیون صنعت نفت ایران