کد خبر:2416
پ
۱۴۰۰۰۳۰۷۱۰۵۱۰۳۹۹۵۲۲۸۶۵۷۵۴

صنعت نفت ایران برای دوره پس‌از تحریم‌ها آماده می‌شود

ایران با افتتاح یک پالایشگاه جدید، ساخت یک خط لوله جدید و تقویت روابط بین‌المللی جهت توسعه فرصت‌های بیشتر صادرات، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت خود را افزایش داده و برای دوره پس از تحریم‌ها آماده می‌شود.

ایران با افتتاح یک پالایشگاه جدید، ساخت یک خط لوله جدید و تقویت روابط بین‌المللی جهت توسعه فرصت‌های بیشتر صادرات، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت خود را افزایش داده و برای دوره پس از تحریم‌ها آماده می‌شود.

فدراسیون صنعت نفت ایران