کد خبر:4350
پ
۱۳۹۹۰۴۲۹۱۰۵۳۰۴۳۷۲۰۷۹۶۸۹۴

مشکلات بخش عرضه و تقاضای سوخت CNG در کشور / پیشنهاد راهکارهای اجرایی برای حل چالش ها

یک کارشناس انرژی با تشریح چالش ها و پیشنهاد راهکارهایی برای توسعه صنعت CNG گفت: در حال حاضر بخش های عرضه و تقاضای سوخت CNG با بحران مواجه اند.

یک کارشناس انرژی با تشریح چالش ها و پیشنهاد راهکارهایی برای توسعه صنعت CNG گفت: در حال حاضر بخش های عرضه و تقاضای سوخت CNG با بحران مواجه اند.

فدراسیون صنعت نفت ایران