کد خبر:6264
پ
۱۴۰۱۰۲۲۱۰۸۱۷۰۱۹۳۹۲۵۳۰۱۶۹۴

ادای احترام سفیر جدید ایران در عراق به روح بلند فرماندهان پیروزی

سفیر جدید ایران در عراق در آغاز ماموریت خود در این کشور با حضور در محل شهادت فرماندهان پیروزی به روح بلند این دو شهید ادای احترام کرد.

سفیر جدید ایران در عراق در آغاز ماموریت خود در این کشور با حضور در محل شهادت فرماندهان پیروزی به روح بلند این دو شهید ادای احترام کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران