کد خبر:5309
پ
۱۳۹۵۰۳۲۹۱۶۴۶۰۱۵۲۵۷۹۴۶۰۳۴

از سرگیری پخش فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی در جمهوری آذربایجان

پخش مجدد سریال‌ها و فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های مختلف تلویزیونی جمهوری آذربایجان آغاز شد.

پخش مجدد سریال‌ها و فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های مختلف تلویزیونی جمهوری آذربایجان آغاز شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران