کد خبر:4319
پ
۱۴۰۰۰۹۲۲۲۳۲۵۳۷۸۲۲۴۲۶۷۵۸۴

اشاره شمخانی به حمله موشکی سپاه با هشتگ تنبیه رژیم صهیونیستی

مشاور امنیت ملی کشورمان در صفحه توئیتر خود نوشت: میدان و دیپلماسی ابزارهای تولید قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند که به تناسب برای دفاع از منافع و امنیت ملی بصورت هوشمندانه بکارگرفته می‌شوند.

مشاور امنیت ملی کشورمان در صفحه توئیتر خود نوشت: میدان و دیپلماسی ابزارهای تولید قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند که به تناسب برای دفاع از منافع و امنیت ملی بصورت هوشمندانه بکارگرفته می‌شوند.

فدراسیون صنعت نفت ایران