کد خبر:13061
پ
۱۴۰۱۰۸۲۵۲۰۰۶۴۱۲۱۹۲۶۴۴۴۴۵۴

اعلام تحریم‌های جدید کانادا علیه ایران

ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا امروز اعلام کرد که این کشور تحریم های بیشتری علیه ایران اعمال می‌ کند.

ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا امروز اعلام کرد که این کشور تحریم های بیشتری علیه ایران اعمال می‌ کند.

فدراسیون صنعت نفت ایران