کد خبر:13714
پ
۱۴۰۱۱۰۰۱۱۴۰۷۲۱۶۳۸۲۶۶۹۰۶۰۴

افتتاح مرکز "گامانایف" برای درمان تومورهای مغزی

وزیر بهداشت از بهره‌برداری از مرکز گامانایف برای درمان تومورهای مغزی خبر داد و گفت: تا قبل از به‌کارگیری این دستگاه، برخی بیماران نیازمند بودند که برای درمان خود به خارج از کشور بروند و حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کنند.

وزیر بهداشت از بهره‌برداری از مرکز گامانایف برای درمان تومورهای مغزی خبر داد و گفت: تا قبل از به‌کارگیری این دستگاه، برخی بیماران نیازمند بودند که برای درمان خود به خارج از کشور بروند و حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کنند.

فدراسیون صنعت نفت ایران