کد خبر:13592
پ
۱۴۰۱۰۹۳۰۱۰۲۶۱۲۶۱۷۲۶۶۸۳۱۰۴

الاخبار از تماس‌های غیرمستقیم ایران و عربستان درباره پرونده سیاسی لبنان خبر داد

روزنامه الاخبار به‌نقل از برخی منابع غربی گزارش داد که گفتگوهای غیرمستقیمی میان ایران و عربستان درباره پرونده سیاسی لبنان انجام شده است که می‌تواند برای حل بحران‌های این کشور ثمربخش باشد.

روزنامه الاخبار به‌نقل از برخی منابع غربی گزارش داد که گفتگوهای غیرمستقیمی میان ایران و عربستان درباره پرونده سیاسی لبنان انجام شده است که می‌تواند برای حل بحران‌های این کشور ثمربخش باشد.

فدراسیون صنعت نفت ایران