کد خبر:11146
پ
۱۴۰۰۰۹۲۲۲۳۲۶۱۱۴۴۲۲۴۲۶۷۵۹۴

امیرعبداللهیان: ایران آماده واگذاری دسترسی فراپادمانی بعد از توافق بازگشت به برجام است

وزیر خارجه کشورمان در مصاحبه‌ای گفت وقتی درباره بازگشت به برجام توافق حاصل شود، ایران آماده خواهد بود به آژانس اتمی دسترسی فراتر از توافق‌های پادمانی بدهد.

وزیر خارجه کشورمان در مصاحبه‌ای گفت وقتی درباره بازگشت به برجام توافق حاصل شود، ایران آماده خواهد بود به آژانس اتمی دسترسی فراتر از توافق‌های پادمانی بدهد.

فدراسیون صنعت نفت ایران