کد خبر:11148
پ
۱۴۰۰۱۰۲۶۱۳۰۳۲۰۸۵۰۲۴۵۴۳۴۷۴

امیرعبداللهیان و نماینده ویژه سازمان ملل آخرین تحولات سوریه را بررسی کردند

وزیر امور خارجه و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه آخرین تحولات این کشور را بررسی کردند.

وزیر امور خارجه و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه آخرین تحولات این کشور را بررسی کردند.

فدراسیون صنعت نفت ایران