کد خبر:13716
پ
۱۴۰۱۰۹۲۱۱۳۵۶۵۹۶۵۹۲۶۶۳۳۸۶۴

ایران حمله نژادپرستانه در پاریس را محکوم کرد / ضرورت خویشتن‌داری فرانسه در برخورد با معترضان

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه حمله خشونت آمیز و نژادپرستانه در پاریس را که به کشته شدن تعدادی از مردم بیگناه انجامید، محکوم کرد.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه حمله خشونت آمیز و نژادپرستانه در پاریس را که به کشته شدن تعدادی از مردم بیگناه انجامید، محکوم کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران