کد خبر:6262
پ
۱۴۰۰۰۴۰۵۲۰۳۰۲۳۶۲۰۲۳۱۰۱۵۰۴

ایران هدف قراردادن خبرنگار الجزیره توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به خبرنگار شبکه الجزیره را گواه روشنی بر عدم پایبندی این رژیم به نقش و جایگاه مطبوعات دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به خبرنگار شبکه الجزیره را گواه روشنی بر عدم پایبندی این رژیم به نقش و جایگاه مطبوعات دانست.

فدراسیون صنعت نفت ایران