کد خبر:18637
پ
۱۴۰۲۰۳۰۹۱۷۱۹۰۹۵۴۸۲۷۶۸۸۳۰۴

تذکر ایران به حضور رژیم صهیونیستی در فعالیت‌های "سیکا"

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار دبیرکل تعامل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا با وی حضور نامیمون رژیم صهیونیستی در سیکا و نقش مخرب و غیر سازنده آن در فعالیت‌های این سازمان را متذکر گردید.

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار دبیرکل تعامل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا با وی حضور نامیمون رژیم صهیونیستی در سیکا و نقش مخرب و غیر سازنده آن در فعالیت‌های این سازمان را متذکر گردید.

فدراسیون صنعت نفت ایران