کد خبر:7022
پ
۱۳۹۹۱۰۱۶۱۲۵۶۵۰۲۱۴۲۱۹۶۲۰۶۴

تکرار مواضع ضد ایرانی در بیانیه شورای همکاری

شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای ضد ایرانی ادعای بی اساس خود درباره جزایر سه گانه ایرانی را تکرار کرد. – اخبار بین الملل – به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای ضد ایرانی ادعای بی اساس خود درباره جزایر سه گانه ایرانی را تکرار کرد.
همچنین طبق بیانیه شورای همکا..

شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای ضد ایرانی ادعای بی اساس خود درباره جزایر سه گانه ایرانی را تکرار کرد.

– اخبار بین الملل –

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای ضد ایرانی ادعای بی اساس خود درباره جزایر سه گانه ایرانی را تکرار کرد.

همچنین طبق بیانیه شورای همکاری خلج فارس، کشورهای این شورا باید در مذاکرات هسته ای ایران مشارکت داشته باشند.

فدراسیون صنعت نفت ایران