کد خبر:6980
پ
۱۴۰۱۰۳۱۰۱۹۱۹۵۴۹۲۴۲۵۴۳۳۵۳۴

خرسندی دیپلمات ارشد چینی از روند توسعه روابط راهبردی تهران-پکن

کمیسر امنیت خارجی وزارت خارجه جمهوری خلق چین عصر امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

کمیسر امنیت خارجی وزارت خارجه جمهوری خلق چین عصر امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران