کد خبر:17163
پ
۱۴۰۲۰۱۲۷۱۰۵۸۰۷۱۱۵۲۷۴۱۰۲۲۴

دیدار سفیر چین با سفیر جدید ایران در اسپانیا

سفیر چین در ایران شب گذشته با رضا زبیب، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا دیدار و گفتگو کرد.

سفیر چین در ایران شب گذشته با رضا زبیب، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا دیدار و گفتگو کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران