کد خبر:17657
پ
۱۴۰۱۱۲۲۰۱۱۳۰۲۳۳۵۲۲۷۲۰۶۷۷۴

رسانه عبری: قطار رؤیایی نتانیاهو به جای اسرائیل از عربستان عازم تهران شده است

به نوشته یک رسانه عبری زبان، توافق عربستان با ایران ضربه مهلکی به برنامه‌های نتانیاهو و اسرائیل وارد کرده است به نحوی که قطار رؤیایی نتانیاهو برای حرکت از عربستان به حیفا، امروز عازم تهران شده است.

به نوشته یک رسانه عبری زبان، توافق عربستان با ایران ضربه مهلکی به برنامه‌های نتانیاهو و اسرائیل وارد کرده است به نحوی که قطار رؤیایی نتانیاهو برای حرکت از عربستان به حیفا، امروز عازم تهران شده است.

فدراسیون صنعت نفت ایران