کد خبر:16065
پ
۱۴۰۱۱۲۲۰۱۹۵۹۴۲۵۹۶۲۷۲۱۱۵۷۴

رسانه عبری: واشنگتن سیلی سختی از ریاض خورد

رسانه پر تیراژ صهیونیستی توافق از سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی را سیلی ریاض به صورت واشنگتن توصیف و آن را ضربه‌ای مهلک به جایگاه ایالات متحده در خاورمیانه دانست.

رسانه پر تیراژ صهیونیستی توافق از سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی را سیلی ریاض به صورت واشنگتن توصیف و آن را ضربه‌ای مهلک به جایگاه ایالات متحده در خاورمیانه دانست.

فدراسیون صنعت نفت ایران