کد خبر:16067
پ
۱۴۰۱۱۰۱۹۰۹۱۴۵۹۴۳۷۲۶۸۰۶۱۶۴

صفری: هیئتی اقتصادی به بغداد سفر می‌کند

پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق در روزهای ۲۱ الی ۲۳ اسفند ماه در شهر بغداد عراق برگزار می‌گردد.

پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق در روزهای ۲۱ الی ۲۳ اسفند ماه در شهر بغداد عراق برگزار می‌گردد.

فدراسیون صنعت نفت ایران