کد خبر:2012
پ
۱۴۰۰۰۹۱۸۱۴۵۳۱۷۷۱۵۲۴۲۳۶۴۹۴

«ضیق وقت» در مذاکرات وین؛ کدام طرف سرعت‌گیر است؟

روند کند پیشرفت مذاکرات که غربی‌ها از آن گلایه دارند بیشتر به آمادگی خود آنها برای اجرای تعهداتشان بستگی دارد تا ایران.

روند کند پیشرفت مذاکرات که غربی‌ها از آن گلایه دارند بیشتر به آمادگی خود آنها برای اجرای تعهداتشان بستگی دارد تا ایران.

فدراسیون صنعت نفت ایران