کد خبر:2606
پ
۱۴۰۰۱۱۰۶۱۱۵۸۱۳۱۳۴۲۴۶۱۷۸۴۴

نماینده امارات: به روند کاهش تنش با ایران ادامه می‌دهیم

نماینده دائم امارات عربی متحده در سازمان ملل متحد با بیان اینکه کشورش به دنبال تداوم کاهش تنش با ایران است، مدعی شد که حضور امارات در جنگ علیه یمن برای پایان دادن به این جنگ است.

نماینده دائم امارات عربی متحده در سازمان ملل متحد با بیان اینکه کشورش به دنبال تداوم کاهش تنش با ایران است، مدعی شد که حضور امارات در جنگ علیه یمن برای پایان دادن به این جنگ است.

فدراسیون صنعت نفت ایران