کد خبر:17635
پ
۱۴۰۰۰۳۱۳۰۹۴۲۴۵۷۳۳۲۲۹۰۲۵۱۴

واکنش اولیانوف به ادعاهای خبرنگار آمریکایی درباره برجام

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به ادعاهای خبرنگار وال استریت ژورنال در خصوص برجام نوشت که وی نمی‌تواند برای ادعای خود اسنادی را ارائه کند.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به ادعاهای خبرنگار وال استریت ژورنال در خصوص برجام نوشت که وی نمی‌تواند برای ادعای خود اسنادی را ارائه کند.

فدراسیون صنعت نفت ایران