کد خبر:12506
پ
۱۴۰۱۰۷۱۸۱۴۰۰۳۲۱۵۸۲۶۲۲۶۴۸۴

واکنش ایران به ادعای نقش یک تبعه ایرانی ـ گرجی در ترور تاجر اسرائیلی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: خبر منتشرشده در رسانه‌های گرجستان (در خصوص نقش یک تبعه ایرانی ـ گرجی برای کشتن یک تاجر اسرائیلی) نتیجه طراحی رژیم تروریستی صهیونیستی با هدف ایجاد اخلال در روابط دو کشور دوست و همسایه ایران و گرجستان است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: خبر منتشرشده در رسانه‌های گرجستان (در خصوص نقش یک تبعه ایرانی ـ گرجی برای کشتن یک تاجر اسرائیلی) نتیجه طراحی رژیم تروریستی صهیونیستی با هدف ایجاد اخلال در روابط دو کشور دوست و همسایه ایران و گرجستان است.

فدراسیون صنعت نفت ایران