کد خبر:4906
پ
۱۴۰۱۰۱۱۱۰۹۰۲۰۲۷۹۳۲۵۰۵۹۸۱۴

وزیر خارجه: امیدواریم افغانستانی آرام در همسایگی ما شکل بگیرد

وزیر خارجه طی سخنانی در نشست همسایگان افغانستان + طالبان+ اندونزی + قطر که امروز در «تونشی» چین برگزار شد اظهار داشت: امیدواریم افغانستانی آرام در همسایگی ما شکل بگیرد.

وزیر خارجه طی سخنانی در نشست همسایگان افغانستان + طالبان+ اندونزی + قطر که امروز در «تونشی» چین برگزار شد اظهار داشت: امیدواریم افغانستانی آرام در همسایگی ما شکل بگیرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران