کد خبر:11144
پ
۱۴۰۱۰۷۰۴۲۳۰۵۳۵۳۷۰۲۶۱۶۱۱۹۴

وزیر خارجه: ایران برای توسعه همکاری‌ها با موریتانی محدودیتی ندارد

وزیر امور خارجه در دیدار با همتای موریتانیایی خود گفت: ایران برای توسعه همه جانبه همکاری‌ها با موریتانی هیچ محدودیتی ندارد.

وزیر امور خارجه در دیدار با همتای موریتانیایی خود گفت: ایران برای توسعه همه جانبه همکاری‌ها با موریتانی هیچ محدودیتی ندارد.

فدراسیون صنعت نفت ایران