کد خبر:16157
پ
۱۳۹۲۱۲۲۱۱۲۲۹۱۰۱۳۰۲۳۲۴۱۳۴

کمالوندی: مشکل ما با آژانس این است که هم به نعل می‌زند و هم به میخ!

کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: مشکلی که ما داریم این است که آژانس، هم به نعل می‌زند هم به میخ.

کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: مشکلی که ما داریم این است که آژانس، هم به نعل می‌زند هم به میخ.

فدراسیون صنعت نفت ایران