کد خبر:3566
پ
دونده عاشق

دونده عاشق

محسن خلیلی بدون شک یکی از کارآفرینان و مردان بزرگ عصر حاضر است که بیش از پنج دهه این مسیر را می‌پیماید. او به‌عنوان خدمتگزار بخش خصوصی راه پرسنگلاخ و سخت را مانند یک دوندە‌ی عاشق طی می‌کند تا اثربخشی صنعت و کارآفرینان آن را در فضایی که کم‌وبیش با صنعت سر ناسازگاری دارد به […]

محسن خلیلی بدون شک یکی از کارآفرینان و مردان بزرگ عصر حاضر است که بیش از پنج دهه این مسیر را می‌پیماید. او به‌عنوان خدمتگزار بخش خصوصی راه پرسنگلاخ و سخت را مانند یک دوندە‌ی عاشق طی می‌کند تا اثربخشی صنعت و کارآفرینان آن را در فضایی که کم‌وبیش با صنعت سر ناسازگاری دارد به یک واقعیت محسوس تبدیل کند. عامل اصلی حرکت خلیلی در ایـن مسیر بینـش، نـگرش، اعتقادات، بـاورها، انگیزه‌هـا و اهـداف اقتصادی و اجتماعی اوست، همین مسئله باعث شد تا در تمام دوران کاری‌اش برای تحقق آرزوهایش تلاش کند. استفاده از تجربه‌ی کارآفرینانی چون خلیلی ریشه‌های هویت ایرانی را تقویت می‌کند، همچنین بخشی از حلقه‌های مفقوده در بررسی تاریخ اقتصادی ایران را می‌یابد تا در تبیین رفتارهای اقتصادی جامعه به حل مسـائل و مشـکلات موجـود کمـک کند. خلیلی الگویی اسـت برای کارآفرینان امروز و فردای میهن کسانی که برای توفیق در جهت صنعتی کردن جامعه در مقابل مسائل و سختی‌ها راهی جز تلاش، مجاهدت و مقاومت نـدارنـد.

 

جهت تهیه کتاب می‌توانید با شماره  ۸۸۹۹۷۹۳۴-۰۲۱  داخلی  ۱۷۱ تماس بگیرید.

فدراسیون صنعت نفت ایران