ساختار فدراسیون

فدراسیون صنعت نفت ایران در تیرماه ۱۳۹۵ با هدف ایجاد ظرفیت در راستای بهبود فضای کسب  وکار تشکل ها و بخش خصوصی در جهت مشارکت حداکثری در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری، پیگیری خواست های قانونی و منطقی اعضاء و احقاق حق قانونی آنها تاسیس شده است.

زمینه فعالیت اعضای فدراسیون: نفت، گاز و پتروشیمی (سازندگان تجهیزات، مهندسین پلیمر، پیمان‌کاری، حفاری، مدیریت کیفیت، بهینه‌سازی مصرف انرژی، اتوماسیون صنعتی، تجهیزات صنعتی، مهندسی و ساخت، پلاستیک، صادرکنندگان، تاسیساتی، بازیافت، ممیزی)