کد خبر:11436
پ
۱۴۰۰۰۲۱۳۱۷۳۴۳۰۳۱۲۲۶۸۵۳۵۴

آزادی جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و صنعتی شریف

شب گذشته جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و صنعتی شریف آزاد شدند.

شب گذشته جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و صنعتی شریف آزاد شدند.

فدراسیون صنعت نفت ایران