کد خبر:1748
پ
۱۴۰۰۰۹۱۳۱۶۱۳۳۶۲۵۶۲۴۱۹۵۷۰۴

آیت‌الله خاتمی: انتقام نهایی ما مجازات ترامپ و همه مسببان ترور حاج قاسم است

خطیب نمازجمعه تهران گفت: انتقام نهایی ما ترور حاج قاسم این است که تمام مسببان، مباشران و ترامپ جنایتکار که سریعا این جنایت را برعهده گرفت، مجازات شوند.

خطیب نمازجمعه تهران گفت: انتقام نهایی ما ترور حاج قاسم این است که تمام مسببان، مباشران و ترامپ جنایتکار که سریعا این جنایت را برعهده گرفت، مجازات شوند.

فدراسیون صنعت نفت ایران