کد خبر:4261
پ
۱۳۹۲۱۱۰۱۰۹۳۸۵۲۲۰۲۱۹۵۴۳۴۴

اعضای جدید انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا انتخاب شدند

اعضای جدید شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا در پایان نشست سالانه این تشکل انتخاب شدند.

اعضای جدید شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا در پایان نشست سالانه این تشکل انتخاب شدند.

فدراسیون صنعت نفت ایران