کد خبر:11663
پ
۱۳۹۷۰۸۱۱۱۵۴۱۱۰۵۹۰۱۵۸۰۰۷۲۴

ایران اینترنشنال گاف خود را چگونه ماستمالی می‌کند؟/ روش جناب تندر را ببینید!

ماجرای گاف شبکه سعودی ایران اینترنشنال در زیرنویس خود که همه مخاطبان دیده‌اند و روش ماستمالی آن هم در نوع خود جالب است.

ماجرای گاف شبکه سعودی ایران اینترنشنال در زیرنویس خود که همه مخاطبان دیده‌اند و روش ماستمالی آن هم در نوع خود جالب است.

فدراسیون صنعت نفت ایران