کد خبر:11099
پ
۱۴۰۱۰۷۰۳۰۰۳۳۳۷۴۷۶۲۶۱۴۹۰۶۴

بیانیه جمعی از فعالان جبهه فرهنگی انقلاب در تشریح صحنه‌آرایی جبهه حق و باطل

جمعی از فعالان جبهه فرهنگی انقلاب با صدور بیانیه‌ای صحنه‌آرایی جدید جبهه حق و باطل را تشریح کردند.

جمعی از فعالان جبهه فرهنگی انقلاب با صدور بیانیه‌ای صحنه‌آرایی جدید جبهه حق و باطل را تشریح کردند.

فدراسیون صنعت نفت ایران