کد خبر:13233
پ
۱۴۰۱۰۹۱۸۱۲۰۱۳۹۳۳۷۲۶۶۱۸۵۷۴

تئوریسین براندازها: از تجزیه ایران نباید ترسید!

شهریار آهی که پیشتر فرید مدرسیِ روزنامه‌نگار درباره نقش او در سفیدسازی تجزیه‌طلبی در شبکه اینترنشنال سخن گفت، به تازگی به صراحت عنوان کرد که از “تجزیه ایران نباید ترسید”.

شهریار آهی که پیشتر فرید مدرسیِ روزنامه‌نگار درباره نقش او در سفیدسازی تجزیه‌طلبی در شبکه اینترنشنال سخن گفت، به تازگی به صراحت عنوان کرد که از "تجزیه ایران نباید ترسید".

فدراسیون صنعت نفت ایران