کد خبر:11578
پ
۱۴۰۱۰۷۲۱۱۳۵۴۱۸۱۳۶۲۶۲۴۳۸۹۴

تاکید رئیسی و امیر قطر بر ارتقای روابط دو کشور به سطح راهبردی

رئیس جمهور کشورمان و امیر قطر در دیدار با یکدیگر بر ارتقای سطح فعلی روابط فیمابین به روابط راهبردی تاکید کردند.

رئیس جمهور کشورمان و امیر قطر در دیدار با یکدیگر بر ارتقای سطح فعلی روابط فیمابین به روابط راهبردی تاکید کردند.

فدراسیون صنعت نفت ایران