کد خبر:11679
پ
۱۴۰۰۰۶۰۳۱۰۵۷۳۸۶۷۴۲۳۴۷۰۵۹۴

تکذیب خبر انفجار مین در اوین/‌ هیچ‌ زندانی روی مین نرفته است

یک منبع مطلع در سازمان زندان‌ها، انفجار مین در زندان اوین را تکذیب کرد.

یک منبع مطلع در سازمان زندان‌ها، انفجار مین در زندان اوین را تکذیب کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران