کد خبر:18611
پ
۱۴۰۱۰۸۱۵۱۲۰۴۴۶۹۷۹۲۶۳۸۲۴۱۴

جذب سرباز امریه در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد اقدام به جذب سرباز امریه می‌کند.

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد اقدام به جذب سرباز امریه می‌کند.

فدراسیون صنعت نفت ایران