کد خبر:16480
پ
۱۴۰۲۰۱۰۵۱۲۳۸۲۵۶۷۱۲۷۲۹۲۳۲۴

خط حزب‌الله ۳۸۵ | نسخه حل مشکل اقتصاد و معیشت

شماره سیصد و هشتاد و پنجم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «نسخه حل مشکل اقتصاد و معیشت» منتشر شد.

شماره سیصد و هشتاد و پنجم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «نسخه حل مشکل اقتصاد و معیشت» منتشر شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران