کد خبر:18114
پ
۱۴۰۱۰۸۱۵۱۸۴۴۵۸۸۹۵۲۶۳۸۵۹۵۴

«دارایی‌های مسدود شده»؛ تزِ جدید پهلوی‌ها برای دستبرد به جیب مردم

رضا پهلوی با ادعای تامین هزینه‌های «صندوق‌های اعتصاب» پیشنهاد استفاده از اموال مسدود شده ایران در خارج از کشور را داده است؛ یک دزدی آشکار از خاندان پهلوی با اسم رمز «مردم»!

رضا پهلوی با ادعای تامین هزینه‌های «صندوق‌های اعتصاب» پیشنهاد استفاده از اموال مسدود شده ایران در خارج از کشور را داده است؛ یک دزدی آشکار از خاندان پهلوی با اسم رمز «مردم»!

فدراسیون صنعت نفت ایران