کد خبر:11457
پ
۱۴۰۱۰۷۱۲۱۶۱۳۱۴۷۴۲۲۶۱۹۷۱۶۴

دایی مادر نیکا شاکرمی: ادعای مصاحبه بستگان تحت فشار امنیتی خنده‌دار است/ نیکا با مادرش اختلاف داشت

دایی مادر مرحومه نیکا شاکرمی ادعاهای مادر او مبنی بر اینکه مصاحبه و اظهارات بستگان مرحومه تحت فشار امنیتی صورت گرفته را مضحک خواند.

دایی مادر مرحومه نیکا شاکرمی ادعاهای مادر او مبنی بر اینکه مصاحبه و اظهارات بستگان مرحومه تحت فشار امنیتی صورت گرفته را مضحک خواند.

فدراسیون صنعت نفت ایران