کد خبر:11459
پ
۱۴۰۱۰۳۱۴۱۰۰۶۴۴۷۲۴۲۵۴۵۱۸۴۳

درباره بیانیه قابل‌تقدیر سیدحسن خمینی راجع به آشوبهای پس از فوت مهسا امینی

بعد از بیانات اخیر رهبر انقلاب و اشاره ایشان به خواص برای اظهارنظر درخصوص برنامه دشمنان، سید حسن خمینی از اولین افرادی بود که با انتشار بیانیه‌ای مواضع خود را نسبت به آشوب‌های اخیر مشخص کرد.

بعد از بیانات اخیر رهبر انقلاب و اشاره ایشان به خواص برای اظهارنظر درخصوص برنامه دشمنان، سید حسن خمینی از اولین افرادی بود که با انتشار بیانیه‌ای مواضع خود را نسبت به آشوب‌های اخیر مشخص کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران