کد خبر:1682
پ
۱۴۰۰۱۰۰۸۱۴۱۳۵۱۴۰۵۲۴۳۸۱۱۹۴

دشمن در عملیات کربلای ۴ در شلمچه شکست خورد/ ماجرای گزارش شمخانی به هاشمی ۲۰ روز قبل از عملیات

سردار غلامپور فرمانده وقت قرارگاه کربلا، سردار نائینی رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و ایزدی از راویان جنگ، در میزگردی به بررسی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منتهی به عملیات کربلای ۴ و ۵ پرداختند.

سردار غلامپور فرمانده وقت قرارگاه کربلا، سردار نائینی رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و ایزدی از راویان جنگ، در میزگردی به بررسی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منتهی به عملیات کربلای ۴ و ۵ پرداختند.

فدراسیون صنعت نفت ایران