کد خبر:11344
پ
۱۳۹۹۰۴۱۴۱۶۰۹۰۳۱۹۵۲۰۷۲۰۹۲۴

ذوالقدر: با وجود مجمع تشخیص، نظام هیچگاه دچار خلاء و بن‌بست نمی‌شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه “رهبری مجمع را مظهر اتحاد و انسجام نظام می‌دانند” گفت: با لحاظ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی، نظام هیچگاه دچار خلاء و بن‌بست نمی‌شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه "رهبری مجمع را مظهر اتحاد و انسجام نظام می‌دانند" گفت: با لحاظ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی، نظام هیچگاه دچار خلاء و بن‌بست نمی‌شود.

فدراسیون صنعت نفت ایران