کد خبر:18645
پ
۱۴۰۱۱۱۱۱۱۱۴۳۴۲۳۷۳۲۶۹۴۰۰۰۴

راه اندازی درس عمومی مکتب شهید سلیمانی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد

دو واحد درس عمومی اختیاری مکتب شهید سلیمانی مصوب و به روسای دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

دو واحد درس عمومی اختیاری مکتب شهید سلیمانی مصوب و به روسای دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران