کد خبر:18396
پ
۱۴۰۲۰۳۰۱۱۰۳۷۰۶۹۹۷۲۷۶۳۵۳۰۴

سردار احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی شد؛ از بنیان‌گذاری نیروی دریایی سپاه تا تحول در کار سازمانی

سردار علی‌اکبر احمدیان رئیس مرکز راهبردی سپاه پاسداران با حکم رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.

سردار علی‌اکبر احمدیان رئیس مرکز راهبردی سپاه پاسداران با حکم رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران