کد خبر:17707
پ
۱۳۹۶۰۴۱۹۱۲۳۵۲۸۳۷۵۱۱۳۶۳۰۱۴

سلمانپور مطرح کرد: جذب دانشجوی بین المللی در گرو تحقق مرجعیت علمی و توسعه زبان فارسی است

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: تحقق مرجعیت علمی و توسعه زبان فارسی در راس شاخص‌های منافع ملی در حوزه جذب دانشجویان بین‌المللی قرار دارد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: تحقق مرجعیت علمی و توسعه زبان فارسی در راس شاخص‌های منافع ملی در حوزه جذب دانشجویان بین‌المللی قرار دارد.

فدراسیون صنعت نفت ایران