کد خبر:11681
پ
۱۳۹۷۰۸۱۱۱۵۴۱۱۰۵۹۰۱۵۸۰۰۷۲۴

سوتی عجیب شبکه ایران‌ اینترنشنال درباره زندان اوین

شبکه سعودیِ ایران اینترنشنال در فضاسازی و خبرسازی درباره حادثه شب گذشته در زندان اوین، یک گاف جالب توجه داده است.

شبکه سعودیِ ایران اینترنشنال در فضاسازی و خبرسازی درباره حادثه شب گذشته در زندان اوین، یک گاف جالب توجه داده است.

فدراسیون صنعت نفت ایران